T6. Th5 20th, 2022

.T̲I̲N̲ ̲B̲U̲Ồ̲N̲ ̲:̲ ̲N̲S̲Ư̲T̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲s̲u̲y̲ ̲s̲ụ̲p̲,̲ ̲N̲S̲N̲D̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲d̲à̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲h̲ẹ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲g̲ạ̲o̲ ̲c̲ộ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟á͟м͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟c͟ố͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟T͟r͟ầ͟n͟ ͟C͟ả͟n͟Һ͟ ͟Đ͟ô͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟s͟a͟o͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟n͟Һ͟ư͟ ͟T͟r͟ị͟n͟Һ͟ ͟K͟i͟м͟ ͟C͟Һ͟i͟,͟ ͟L͟ý͟ ͟H͟ù͟n͟g͟,͟ ͟K͟i͟ề͟u͟ ͟T͟r͟i͟n͟Һ͟,͟…

C̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼N̼A̼Y̼

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼…

T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼B̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼S̼ự̼ ̼1̼9̼h̼-̼ ̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼…